Oslomet: Flertall for to campuser, men ikke på Kjeller.
LUKK
Annonse
Annonse

Oslomet: Flertall for to campuser, men ikke på Kjeller.

Av Julia Loge

Publisert 12. mars 2020 kl. 11:45

– Jeg aksepterer at Oslomet skal utvikle seg med to superdupre, high-tech campuser, sa rektor Curt Rice på styremøte.

– Det er et svik. Det betyr egentlig at de legger ned produktdesign slik som det eksisterer, sier Gunnar H. Gundersen, professor ved Institutt for produktdesign, som ligger på Kjeller.

I dag har instituttet skreddersydde lokaler på Kjeller og Gundersen mener det har gitt dem muligheten til å utvikle seg og gi et unikt tilbud, med blant annet en stor og spesialisert maskinpark. Han frykter det vil forsvinne hvis instituttets verksteder må flytte til Pilestredet.

– De materielle forholdene har gitt oss anledning til å blomstre. En annen sak er at da blir det tre-fire designutdannelser i Oslo, det er mye, sier Gundersen.

– Nesten full enighet om to-campus-modell

I løpet av styremøtet har det kommet flere forslag, både fra rektor Curt Rice og andre styremedlemmer. Trym Holter foreslår at Oslomet skal ha en modell med fullverdig campus både i Oslo og på Romerike og ber rektor komme tilbake med forslag om hvor det skal være.

Styremedlem Einar Braathen konstaterer at det er nesten enighet om at universitetet har to campuser. Blant dem som støtter det er også studentrepresentant Egle Juodziukynaite. Inger Vederhus understreker at det må være to fullverdige campuser, ikke satelitter.

Trine Syvertsen konstaterer at det er flertall for en modell med to studiesteder, selv om det ikke er primærstandpunktet til flere styremedlemmer, men at usikkerheten gjelder hvorvidt de skal fortsette på Kjeller.

– Jeg aksepterer at Oslomet skal utvikle seg med to superdupre, high-tech campuser, sier rektor Curt Rice.

Han foreslår samtidig å utsette saken og utrede to-campusmodellen.

Juodziukynaite fremmer forslag om stedlig ledelse ved begge studiestedene og får støtte fra Rice.

– Det er en hypotese om at den negative utviklingen på Kjeller er et resultat av manglende stedlig ledelse, og jeg er villig til å støtte den hypotesen, sier Rice.

Lenge i limbo

Oslomets studiested på Kjeller har levd lenge i uvisshet, først ble det vurdert å flytte til Lillestrøm sentrum, da det ble avvist startet en lang prosess for å framforhandle en ny leieavtale på Kjeller og få den godkjent hos Kunnskapsdepartementet.

Ifølge Gundersen har det skjedd en gradvis forflytning til Oslo mens miljøet på Kjeller har ventet på en avgjørelse.

– Hele saken er resultat av en lengre prosess hvor utviklingen har fått lov å foregå i det stille, hvor miljøer bare har forsvunnet til Oslo. Uten at det har vært styring, sier Gundersen.

Da departementet godkjente avtalen, varslet rektor Curt Rice at han ville vurdere å ikke inngå den leieavtalen. Det er dette styret diskuterer i dag.

Her kan du følge møtet:

  • Les mer: