Vedtaksforslag: Legg ned Campus Kjeller
LUKK
Annonse
Annonse

Vedtaksforslag: Legg ned Campus Kjeller

Av Julia Loge

Publisert 3. mars 2020 kl. 13:25

Oslomet-rektor Curt Rice har bestemt seg, han vil flytte studenter og ansatte til Oslo.

12. mars skal styret ved Oslomet ta stilling til lokaliseringssaken. Nå er sakspapirene med vedtaksforslag klare:

«Styret vedtar å ikke forlenge leieavtale for OsloMet på Kjeller etter 2023, og ber rektor følge opp med sikte på større grad av samlokalisering.»

I et notat begrunnes dette slik: «Ut fra en samlet vurdering av politiske føringer og strategiske dokument som er relevant for saken, samt en gjennomgang av interessentanalyse, risikovurderinger, anbefalinger fra organisasjonen og de samfunnsmål med tilhørende effekter som saken belyser, er rektors anbefaling til styret å ikke fornye leieavtalen på Kjeller, men i stedet legge opp til en prosess med å samlokalisere en større del av virksomheten.»

Foreslår å gjøre cellekontorer til teamkontorer

Forslaget kommer til tross for at tre av fire fakulteter ved Oslomet har bedt om mer informasjon om konsekvensene, både for studiekapasitet, plassbehov og økonomi. I sakspapirene er det lagt ved en rekke dokumenter som kan belyse noen av punktene som fakultetene har etterspurt, blant annet hvordan det skal bli plass til Kjellers 200 ansatte og 3000 studenter.

I en arkitektanalyse står det for eksempel at det kan bli plass til de ansatte fra Kjeller ved å bygge om de mange kontorene i Pilestredet som i dag er 10 kvadratmeter til å fylle lovens minimumskrav om 6 kvadratmeter.

For ansattarealet i Pilestredet 32 foreslår arkitektene å slå sammen to og to enkeltkontorer til teamkontorer med plass til tre for å øke fra 58 til 67 arbeidsplasser.

Kan måtte leie 6000 ekstra kvadratmeter

Studiene på Kjeller forutsetter også mange spesialrom, og for å få plass til dem i Oslo, må Oslomet leie 6000 kvadratmeter mer enn de disponerer i Pilestredet i dag, ifølge arkitektene.

«OsloMet vil ha betydelig forhandlingsmakt i møte med utleiere gjennom det volum som universitetet representerer i markedet.», står det i notatet som følger vedtaksteksten.

Ifølge notatet til styret er alternativet å flytte flere ansatte og studenter fra Oslo til Kjeller, for å styrke fagmiljøene der.

  • Les også: