Ber om mer informasjon før vedtak om nedlegging av Oslomets studiested på Kjeller
LUKK

Ber om mer informasjon før vedtak om nedlegging av Oslomets studiested på Kjeller

Av Julia Loge

Publisert 30. januar 2020 kl. 15:37

Rektor Curt Rice' forslag om ikke å fornye leiekontrakten for studiestedet på Kjeller behandles i to fakultetsstyremøter i dag.

Oppdatert kl. 17.02 med vedtak fra LUI.

To av de tre fakultetene som har studier på Kjeller har fakultetsstyremøte i dag og skal ta stilling til om de mener Oslomet skal inngå ny leiekontrakt på Kjeller i Akershus, eller flytte studenter og ansatte til universitetets hovedbase i Pilestredet i Oslo.

De tre fakultetene har til sammen fire institutter med tilhold på Kjeller og til sammen rundt 3000 studenter. Det er blant annet sykepleiestudier og lærerstudier i tillegg til studiene i produktdesign.

Ønsker utredning

Dekan ved Fakultet for helsevitenskap, Gro Jamtvedt, skrev til fakultetsstyret at hun «heller mot å støtte rektor i hans anbefaling om ikke å inngå ny kontrakt i 20 år fremover om Kjeller», blant annet med begrunnelse at alle instituttlederne ønsker det.

Etter styremøtet forteller hun til Forskerforum at styret valgte et tredje alternativ, der de råder Rice til å utrede bedre de positive og negative konsekvensene av å flytte.

– Vi hadde en lang og god diskusjon. Sju mot seks stemte for utsettelse, sier Jamtvedt.

Helsevitenskap har dermed vedtatt at beslutningen skal «utsettes til en nærmere utredning av positive og negative konsekvenser av oppsigelse av leiekontrakt (med tanke på ressurser, kapasitet, studiekvalitet og forskning) forelegges fakultetsstyret».

– Man ønsker et bedre grunnlag

Også fagforeningene ber om en grundigere risikovurdering. De møtte rektor i dag til IDF-møte (informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte).

– Alle var relativt entydige i vårt råd til rektor, om å få en konsekvensutredning, så man vet hva som blir vedtatt. Hvis de velger å bli på Kjeller, hva betyr det? Hva betyr det hvis de velger å samlokalisere? Uansett vil det bety noe for de ansatte på Oslomet, sier Forskerforbundets hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren.

Dahlgren roser Rice for å inkludere både de tillitsvalgte og fakultetsstyrene før universitetsstyret etter planen skal fatte vedtak i mars.

– Vi hadde en god diskusjon med rektor i dag. Jeg satt med følelsen av at han lyttet til våre innspill, som var i samfall med det som har kommet fram på allmøtene, at man ønsker et bedre grunnlag. Han signaliserte at han hadde tatt det innspillet fra allmøtene, og vi bare forsterket det, sier Dahlgren.

Han sier at fagforeningene ikke tar stilling til selve saken fordi de har medlemmer på begge studiestedene.

Produktdesign har store lokaler og mye utstyr på Kjeller, men bare 170 studenter. Her viser student Anna Egan fram 3D-printet porselen. Foto: Julia Loge

Lærerutdanning foretrekker samlokalisering

Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har også studier på Kjeller. Styremøtet i dag behandler deres anbefaling til rektor, og forslaget som legges til grunn i sakspapirene er å ikke fornye avtalen på Kjeller.

Også ved LUI ble det fremmet forslag om ytterligere utredning av samlokalisering underveis i møtet, og dette ble vedtaket, skriver dekan Sarah Paulson i en SMS til Forskerforum torsdag ettermiddag.

Mange av de ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, som holder til på Kjeller, ønsker samlokalisering med instituttene i Pilestredet, men mener at uten «vesentlig økning i areal» i Pilestredet, vil det bli krevende. Det er blant annet allerede krevende å få tilgang til større undervisningsrom og spesialrom i Pilestredet, og mer krevende kan det bli når lærerutdanningene bygges fullt ut som 5-årige løp.

«Alle lederne har et sterkt ønske om et bedre beslutningsgrunnlag, en konsekvensvurdering av en flytting av universitetets virksomhet ved Kjeller til Pilestredet, og en simulering av belastningen på undervisningslokaler gitt en eventuell beslutning om samlokalisering», står det i notatet til fakultetsstyret.

Det siste fakultetet som har undervisning på Kjeller, Fakultet for teknologi, kunst og design, har styremøte neste uke. Også de anbefaler å ikke fornye kontrakten, ifølge sakspapirene.

 «Heller i retning» av å legge ned

I Oslomets styremøte neste uke skal rektor Curt Rice gjøre rede for saken. 15. januar sendte han ut brev til universitetets fakulteter og ba dem ta stilling til om universitetet skal eller ikke skal inngå ny leieavtale for lokalene på Kjeller.

Kunnskapsdepartementet godkjente i desember den nye avtalen Oslomet har forhandlet fram med Hemfosa Samfunnsbygg. Leiesummen er 32 millioner kroner i året, 20 millioner kroner lavere enn dagens kontrakt, og avtalen skal gjelde i 24 år, uten mulighet til å si opp.

Rice viser til Kunnskapsdepartementets ønske om nøkterne og kostnadseffektive campuser, i tillegg til at leiekontraktene i Pilestredet må reforhandles og kan bli dyrere.

«Dette får meg derfor til å helle i retning av å anbefale styret å ikke inngå kontrakten på Kjeller. En slik beslutning kommer til å kreve mye av oss alle», står det i rektors brev.

Tatt opp i første spørretime med nye statsråder

Flere stortingsrepresentanter fra Akershus har bedt Kunnskapsdepartementet om å gripe inn, senest i spørretimen i går. Arbeiderpartiets Sverre Myrli spurte den nye statsråden for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim om han synes «det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med en slik total mangel på forutsigbarhet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?».

Asheim viste til Stortingets vedtak i behandling av strukturreformen, som slår fast at institusjonene selv vurderer hva som er en hensiktsmessig studiestedsstruktur.

«Dette er et høyst politisk spørsmål, og spørsmålet er rett og slett om vi som regjering skal gå inn og begynne å instruere og blande oss fordi en rektor har fremmet en sak til sitt styre i mars», svarte Asheim.

  • Les mer om Kjeller: