Oslomet-rektor vil legge ned studiested
LUKK

Oslomet-rektor vil legge ned studiested

Av Julia Loge

Publisert 17. januar 2020 kl. 11:03

Rektor Curt Rice på Oslomet ønsker å flytte hele Kjeller-miljøet til Oslo, men vil først høre hva ansatte og studenter mener.

– Slik det ser ut nå mener jeg at samlokalisering i Pilestredet vil gi Oslomet de beste mulighetene for virksomhet i framtiden. Jeg heller derfor i retning av å ikke inngå ny leiekontrakt på Kjeller. Det er imidlertid viktig for meg å få organisasjonens vurdering av dette, før jeg kan fremme en sak for universitetsstyret, sier rektor Curt Rice til Khrono.

I et brev til fakultetsstyrer, sentre og studentparlamentet ber Rice om deres vurdering av om Oslomet skal inngå en forlenget leieavtale på Kjeller frem til 2043 eller satse på samlokalisering i Pilestredet.

Saken vil også drøftes med tillitsvalgte og med hovedverneombudet, opplyser Rice. Planen er å legge saken fram for universitetsstyret for vedtak 12. mars.

Rice sier at det viktigste momentet er at en samlokalisering kan gi faglige gevinster og bedre læringsmiljø. Økonomi og arealeffektivitet er også et argument.

– Vi vil slippe å betale husleie på Kjeller, men en samlokalisering i Pilestredet vil kreve noe ombygging og eventuelt leie av tilleggslokaler. I tillegg er vi i en situasjon der vi må reforhandle flere leiekontrakter i Pilestredet de nærmeste årene, noe som kan gi en mer utfordrende økonomisk situasjon, sier han.

Dagens leiekontrakt på Kjeller går fram til august 2023 med en årlig leie på 52 millioner kroner. Den nye, fremforhandlede avtalen med Hemfosa som nå er godkjent av Kunnskapsdepartementet, gir et husleiekutt på 20 millioner per år.

  • Les mer om studiestedet Kjeller: