Nedleggelse av studiesteder blir en dialog mellom universitetet og regjeringen uansett, tror USN-rektor
LUKK

UH-lov:

Nedleggelse av studiesteder blir en dialog mellom universitetet og regjeringen uansett, tror USN-rektor

Av Lina Christensen

Publisert 20. juni 2023 kl. 16:24

– Hvis man ikke får til en god dialog, blir det Nesna-sak på Nesna-sak, sier Petter Aasen om regjeringens forslag om at nedleggelse av studiesteder skal bestemmes politisk.

Regjeringen har foreslått en lovendring om at beslutninger om å legge ned studiesteder skal tas av Kongen i statsråd. I dag er dette opp til styrene ved universitetene og høyskolene.

Forslaget har møtt tilnærmet unison motstand. En «rettsliggjøring av distriktspolitiske spørsmål», skrev Universitetet i Oslo (UiO) i sitt høringssvar. Universitets- og høgskolerådet beskrev det som «en svekking av styrenes ansvar, autoritet og legitimitet». «Mistillit», sier Venstre-politiker Abid Raja.

Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), er ute og kjører bil når Forskerforum slår på tråden. I dag har han «bare» har vært innom to campuser: campus Vestfold og campus Drammen. Flercampusrektoren er mindre skeptisk til at regjeringen skal blande seg inn.

– Jeg er ikke så bekymret for at nedleggelse av studiesteder havner på regjeringens bord. Jeg tror det vil havne der uansett. Det er så politisert, sier Aasen og legger til:

– Hvis man ikke får til en god dialog, blir det Nesna-sak på Nesna-sak.

Aasen viser her til at styret ved Nord universitet vedtok å legge ned studiestedet på Nesna i 2019. Beslutningen vakte enorm debatt, og da Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering vedtok de å gjenopprette studiestedet.

Fortsatt planer om campus i Hallingdal

Svein Stølen, rektor ved Universitet i Oslo (UiO), tror forslaget vil føre til at færre tørr å opprette nye studiesteder. Petter Aasen forteller at lovforslaget ikke stikker kjepper i hjulene for USNs plan om en ny campus i Hallingdal.

– Vi jobber fremdeles inn mot departementet, men det er ikke noe mer avklart enn da vi hadde møte med statsråden i mars/april og presenterte hva vi tenkte, sier rektoren.

En ny campus i Hallingdal forutsetter at regjeringen bidrar med penger til nye studieplasser. USN ser for seg en grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, og årsenheter i henholdsvis entreprenørskap og IKT som kan inngå i en bachelorgrad.

– Vi har forstått det slik at han tar med seg dette inn i arbeidet med statsbudsjettet, sier Aasen, som håper på oppstart av nytt studiested høsten 2024.

Lovforslaget har ikke gjort dere mer varsomme med å satse på nye studiesteder?

– Nei, vi har ikke gjort den koblingen. Slik vi er finansiert, må etablering av campus skje i dialog med regjeringen. Vi kan ikke ta av avsetningene for å etablere en campus. Vi er avhengig av dialog med myndighetene, og vi ser ikke svart på å være i dialog om nedleggelse av campus.

Glad for endring

Da Borten Moe presenterte ny universitets- og høyskolelov i forrige uke, anerkjente han at politisk kontroll på nedleggelse av studiesteder var et av forslagene som møtte størst motstand i høringsrunden. Til Forskerforum forsvarte han beslutningen med at studiesteder er et politisk ansvar. Argumentet er at avvikling av et studiested kan få stor betydning for arbeidsplasser og befolkningen i et område. 

Petter Aasen er imidlertid glad for at regjeringen gikk vekk fra sitt opprinnelige forslag om at nedleggelse av viktige profesjonsfag også skal vedtas av Kongen i statsråd.

– Det ville vært et betydelig inngrep i universitetenes autonomi, sier Aasen.  

Les mer: