Enige i KS – brudd i Oslo kommune
LUKK

Lønnsoppgjøret:

Enige i KS – brudd i Oslo kommune

Av NTB og Forskerforum

Publisert 2. mai 2024 kl. 10:09

Unio er fornøyd med oppgjøret i kommunesektoren, men i Oslo kommune går forhandlingene til mekling.

Kommunenes organisasjon KS og arbeidstakerne i LO, Unio og YS ble tirsdag enige om et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget. Forskerforbundet er en del av Unio.

Oppgjøret betyr en lønnsøkning på minst 22 000 kroner for 400 000 kommunalt ansatte. I tillegg er det sikret enighet om at kommunene skal utarbeide kompetanseplaner på alle nivåer, noe flere av arbeidstakerorganisasjonene har vært opptatt av. Det er også satt av 1,1 prosent til lokale forhandlinger. Kommunalt ansatte kliniske ernæringsfysiologer er blant de som er omfattet av denne delen av oppgjøret.

Mange av Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor er imidlertid ikke omfattet av det sentrale tillegget, men forhandler i stedet lokalt. Disse forhandlingene skjer på virksomhetsnivå i den enkelte kommune eller fylkeskommune, og har ikke startet ennå.

– Fikk innfridd krav om lønnsvekst

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger for å klare å forene svært ulike krav. Resultatet gir alle grupper i kommunesektoren reallønnsvekst, med god lønnsutvikling for både lavtlønte og ikke minst utdanningspersonell, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

Også arbeidstakerorganisasjonene sier seg seg fornøyde. Mette Nord, leder for LO kommune, sier at resultatet er et rettferdig og godt lønnsoppgjør. Hun sier at forhandlingene har gitt en avtale som sikrer deres medlemmer økt kjøpekraft, og som dessuten sikrer en god fordeling. Trond Ellefsen i YS kommune sier at det har vært krevende forhandlinger, men at resultatet sikrer reallønnsvekst.

– Vi fikk innfridd vårt krav om en klar reallønnsvekst, og vi fikk også til en prioritering til fordel for dem med lengst utdanning og lang ansiennitet. Vi mener derfor dette er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i Unio kommune, sier Unios forhandlingsleder Geir Røsvoll.

Akademikerne valgte å bryte det sentrale oppgjøret. Det betyr at deres oppgjør med KS nå går til mekling.

Mekling i Oslo kommune

I Oslo kommune ble det brudd i tarifforhandlingene mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne, og YS. Oppgjøret går nå til mekling.

Frist for mekling er 23. mai, i likhet med lønnsoppgjøret i staten.

– Partene har dessverre ikke lykkes i å komme fram til en forhandlingsløsning, og vi trenger derfor bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingssjef Harald Nævdal i Oslo kommune. 

Leder i Unio Oslo kommune, Marianne Lange Krogh, mener det er urovekkende at Oslo kommune ikke viser større vilje til å få til en løsning.

– Det er stor mangel på kvalifiserte ansatte i mange av de kommunale tjenestene. Og dette vil bare forverres i årene som kommer hvis man ikke klarer tiltrekke seg og beholde nødvendig arbeidskraft, sier Krogh.

Unio krever i år en reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg og prioritering av ansatte med høyskole- og universitetsutdanning.

– Umulig å akseptere

Per Egil Johansen, som er leder i LO kommune Oslo, sier kommunen har vist en lite imøtekommende holdning.

– Det at Oslo kommune har vist en så steil holdning, gjør at jeg er svært bekymret med tanke på den kommende meklingen, sier Johansen.

– Det var umulig å akseptere det Oslo kommune la på bordet, sier Mona Bjørnstad, leder i YS kommune Oslo og leder for Delta Oslo, i en pressemelding.

Artikkelen er endret 02.05.24 klokka 17.00. Meklingsfrist for partene i Oslo kommune er 23. mai (natt til 24. mai), ikke 22. mai som det sto i en tidligere versjon. Artikkelen er også endret 06.05.24 klokka 12.00 med presisering av hva resultatet betyr for Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor.