Ekspertgruppe skal gjøre utdanning av lærere mindre detaljstyrt
LUKK

Ekspertgruppe skal gjøre utdanning av lærere mindre detaljstyrt

Av Forskerforum

Publisert 28. september 2023 kl. 14:38

Universiteter og høgskoler skal ha stor faglig frihet til å utforme egne studietilbud, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal foreslå tiltak for å redusere graden av detaljstyring av lærerutdanningene.

– Over tid har mange tiltak for å øke kvaliteten i lærerutdanningene gitt et lappeteppe av krav, som har gjort regelverket unødvendig komplisert, sier Borch i en pressemelding.

Tidligere har lærerutdanningene fått forenklede rammeplaner, og nå skal en ekspertgruppe gi regjeringen råd om hvordan Kunnskapsdepartementet kan styre lærerutdanningene bedre.

Ekspertgruppen skal ledes av Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsforskning og prodekan for forskning ved OsloMet.

– Vi har fått i oppdrag å se på den samlede styringen av lærerutdanningene, og komme med forslag om hvordan endringer i rammeplanstyringen kan gi universitetene og høyskolene mer fleksibilitet og handlingsrom til å utvikle gode lærerutdanninger. Bedre rekruttering til både utdanningene og læreryrket er også en del av dette bildet, sier Mausethagen i pressemeldingen.

Det skal komme en sluttrapport med ekspertgruppens anbefalinger innen 1. juni neste år. Senter for profesjonsforskning ved Oslomet skal ha sekretariatansvar for arbeidet.