– Økonomar burde lære om vatnsyklusen, fotosyntesen, karbonsyklusen. Så kan dei byrje med prisar og marknader etterpå.

Det finst verdiar som ikkje kan målast i pengar. Dei fleste økonomar forstår ikkje dette, meiner Joan Martínez-Alier.