Over 200 korona-artikler er blitt trukket tilbake. Overlege Eivind Vinjevoll var medforfatter på en av dem.

Forskning på koronaviruset foregår i rekordfart. Noen ganger går det ikke helt som planlagt og artiklene må trekkes tilbake. Redaktøren grep inn og stoppet en artikkel Eivind Vinjevoll hadde bidratt til.