På papiret var hun fast ansatt. Men bare så lenge pengene varte.

Heidi Østbø Haugen fikk beskjed om at den faste stillingen bare varte til prosjektmidlene var brukt opp. – Det er ikke forsvarlig å være i midlertidig stilling så lenge, sier hun.