Plan S: Derfor sier svenske og danske forskningsråd nei

Mens Norge er en ivrig Plan S-deltaker, har Danmark og det største svenske forskningsrådet sagt nei til å delta.