Politihøgskolen vedtok å flytte studieplasser til Oslo. Men departementet drar i bremsen.

Styret ved Politihøgskolen har vedtatt å flytte 24 studieplasser fra Stavern til Oslo. Nå krever Justis- og beredskapsdepartementet at dette «må forelegges JD for beslutning».