Politihøgskolen vedtok å flytte studieplasser til Oslo. Men departementet drar i bremsen.
LUKK

Politihøgskolen vedtok å flytte studieplasser til Oslo. Men departementet drar i bremsen.

Av Lina Christensen

Publisert 19. februar 2021 kl. 14:39

Styret ved Politihøgskolen har vedtatt å flytte 24 studieplasser fra Stavern til Oslo. Nå krever Justis- og beredskapsdepartementet at dette «må forelegges JD for beslutning».

Høsten 2019 var Politihøgskolens autonomi gjenstand for heftig debatt. Bakgrunnen var at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 bestemte at antallet studieplasser skulle kuttes fra 550 til 400, og at kuttet skulle tas ved avdelingen i Oslo.

Regjeringen trosset dermed høyskolens egen styrebeslutning om at kuttet skulle tas ved campus Stavern, noe som også ville ført til nedleggelse av studiestedet.

Tidligere i februar diskuterte styret ved Politihøgskolen nok en gang fordelingen av antallet studieplasser mellom de tre studiestedene i Oslo, Bodø og Stavern.

Ifølge Politiforum foreslo ledelsen ved Politihøgskolen to alternativer:

  1. Et forslag var å opprettholde den samme fordelingen av studieplasser som de ble pålagt av regjeringen i 2020, det vil si 96 nye førsteårsstudenter i Oslo, 144 i Bodø og 168 i Stavern. Dette var anbefalingen til Politihøgskolens ledelse.
  2. Det andre alternativet var at Stavern beholder seks klasser, men går ned på klassestørrelse, slik at klassene blir like store som i Oslo og Bodø. Det innebærer at ett årsverk overføres fra Stavern til Oslo. Om man reduserer antall studenter per klasse i Stavern fra dagens 28 til 24, kan 24 studenter flyttes fra Stavern til Oslo.

«Må forelegges JD for beslutning»

Med ti mot en stemme vedtok høyskolestyret å gå for alternativ to, hvor 24 studenter og ett årsverk flyttes fra Stavern til Oslo.

Nå krever imidlertid Justis- og beredskapsdepartementet at Politihøgskolens vedtak om å flytte studieplasser tilbake til Oslo må godkjennes av departementet.

«I 2020 ble opptaket til Politihøgskolen redusert fra 550 til om lag 400 studieplasser. I Tildelingsbrevet til Politidirektoratet samme år heter det at hele reduksjonen på om lag 150 studieplasser skal gjennomføres i Oslo. Det følger av dette at eventuelle forslag om endringer i fordelingen av studieplasser mellom studiestedene må forelegges JD for beslutning», skriver departementet i et brev til Politidirektoratet og Politihøgskolen på mandag denne uken, som Politiforum har gjengitt.

Nå skal saken diskuteres på et ekstraordinært styremøte ved Politihøgskolen mandag 22. februar.

Fortsatt strid om autonomi

Striden om Politihøgskolens autonomi ser dermed ikke ut til å være over.

– Regjeringen ville ikke etterkomme anmodninger fra Politihøgskolens styre, ansattes fagforeninger og Stortingets justiskomité høsten 2019 om å få Lovavdelingen til å utrede spørsmålet. Politihøgskolens styre mener fortsatt at det er de som skal beslutte fordeling av studieplasser, mens regjeringen holder fast ved at det er Justisdepartementet som skal bestemme dette, sier førsteamanuensis ved Politihøgskolen Birgitte Ellefsen til Politiforum.

Ellefsen sier til fagforeningsbladet at hun frykter at styret vil gi etter for regjeringen, slik hun også mener de gjorde høsten 2019.

– Konsekvensen er at ansatte ved Politihøgskolen ikke vet hvem som de facto styrer politiutdanningen. Vi forventer at Politihøgskolens styre og ledelse står for sitt prinsipielle syn på saken, og at regjering og stortingsrepresentanter respekterer at kvaliteten i utdanningen og forskningen må gå foran andre politiske hensyn, som for eksempel distrikts- eller beredskapspolitikk, sier hun til avisen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland svarer

Saken ble nylig også diskutert på Stortinget.

«Var studentfordelinga for 2020 kun et engangstilfelle, eller står regjeringa fortsatt inne for det som ble beslutta i fjor?» spør Jenny Klinge, som sitter i justiskomiteen for Senterpartiet, i et skriftlig spørsmål til regjeringen.

I svaret gjengir Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mye av det samme som stod i brevet til Politidirektoratet og Politihøgskolen:

«Stortingets beslutning om bevilgning og regjeringens føringer for Politihøgskolen i Tildelingsbrev til Politidirektoratet, blant annet om fordeling av studieplasser mellom studiesteder, skal legges til grunn for opptaket ved Politihøgskolen. I Tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2020 fremgår det at reduksjonen på 150 studieplasser skal gjennomføres i Oslo. Det følger av dette at eventuelle forslag om endringer i fordelingen av studieplasser mellom studiestedene må forelegges Justis- og beredskapsdepartementet for behandling og beslutning. Dette har departementet understreket overfor Politidirektoratet i et eget brev datert 15.02.21» svarer Mæland.

«Departementet har ikke mottatt en formell henvendelse om denne saken og forslag om å endre fordelingen av studieplasser mellom studiestedene er følgelig ikke behandlet» fortsetter hun.