Regjeringen starter politiutdanning i Alta
LUKK

Politihøgskolen:

Regjeringen starter politiutdanning i Alta

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 1. august 2023 kl. 15:03

Regjeringen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det viktig å rekruttere politifolk til Finnmark.

Regjeringen vil sette i gang et pilotforsøk der 24 studenter får tilbud om politiutdanning i Alta fra høsten 2025. Første året vil være basert på samlinger, mens andre året vil gjennomføres med praksis ved ulike politidistrikt, fortrinnsvis i et av de tre nordligste fylkene. Kullet vil være ferdig utdannet i 2028.

Utdanningen skal driftes av et eller flere av Politihøgskolens egne studiesteder ellers i landet.

Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre lanserte planen under et besøk i Alta tirsdag.

Første samlingsbaserte utdanning for Politihøgskolen

Rektor Nina Skarpenes er positiv til piloten. Politihøgskolen ser for seg en samlingsbasert utdanning med delvis digital undervisning.

– Det er ikke etablering av en ny campus, men et studiested, der vi skal prøve ut hvordan vi kan bedre rekrutteringen og beholde utdannet personell i nord, sier Skarpenes til Forskerforum.

– Det er et spennende prosjekt. Det blir mulighet til å prøve en samlingsbasert utdanning. Det har vi ikke gjort i politiutdanningen i Norge før, fortsetter hun.

Politihøgskolen har i dag studiesteder i Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger. Prøveprosjektet skal ledes av ett av studiestedene.

– Hvilke er ikke avgjort ennå. Den prosessen setter vi i gang med nå, sier Skarpenes.

Rektoren sier ingen ansatte blir nødt til å flytte.

Når fikk du høre om dette?

– Jeg forholder meg til informasjonen som kom for en uke siden knyttet til pressekonferansen.

– Har dette blitt diskutert med skolens ledelse på forhånd?

– I alle slike prosesser vil det være fram og tilbake mellom departementet og underordnet myndighet, knyttet til blant annet finansiering, svarer en ordknapp Skarpenes.

Ønsker flere samer i politiet

Regjeringen er opptatt av å sikre rekruttering fra lokalbefolkningen i nord og ønsker blant annet å få flere samer til å ta politiutdanning.

– Det er også viktig at vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon har stabil og har god rekruttering til politiet i Finnmark. Utdanningen vil også kunne tiltrekke seg søkere fra andre deler av landet, noe som kan bidra til positiv utvikling i regionen, sier Vedum i en pressemelding.

Forsøket skal være del av en plan for lokalpoliti som regjeringen vil legge fram i løpet av høsten.

– Nordområdene er et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen. Pilotforsøket er et godt eksempel på dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Pilotforsøket skal evalueres, og regjeringen vil deretter ta stilling til om tilbudet med desentralisert utdanning skal gjøres permanent.

Les også: