Politihøgskolens tillitsvalgte mener for lite blir gjort med store lønnsforskjeller

Store lønnsforskjeller blant ansatte på Norges politihøgskole og misnøye med måten lønnsforhandlingene foregår på.