Positive til lovforslag om å begrense postdoktor-stillinger

Maks én periode som postdoktor, er et av forslagene i den nye universitets- og høyskoleloven. Målet er å begrense midlertidighet.