Professor Arne Johan Vetlsesen takker nei hvis han må fly

Om fem år er de klimastreikende skoleelevene på universitetet. Arne Johan Vetlesen har allerede lagt om for å kunne svare dem når de etterspør klimahandling.