Professoren som også er ordfører for Senterpartiet

Professor Geir Arild Espnes har vært politisk engasjert siden han var 14 år. Nå stiller han til stortingsvalg.