Professorkrav: Høyere lønn gir mindre undervisning

Flere professorer gir høyere lønnsutgifter og mindre timer til undervisning, konstaterer instituttleder Steen Steensen ved Oslomet.