Professorkrav: Høyere lønn gir mindre undervisning
LUKK
Annonse
Annonse

Professorkrav: Høyere lønn gir mindre undervisning

Av Julia Loge

Publisert 12. april 2019 kl. 15:53

Flere professorer gir høyere lønnsutgifter og mindre timer til undervisning, konstaterer instituttleder Steen Steensen ved Oslomet.

For ti år siden hadde Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslomet to professorer. I dag har de 8-9 professorer, skriver Universitetsavisa.

Instituttleder Steen Steensen sier dette innebærer en sterk kompetanseøkning, men samtidig økte kostnader. En professor har vesentlig høyere lønn enn en universitetslektor og mer forskningstid.

– En konsekvens av akademisering blir en høyere lønnet stab med mindre tid til undervisning. Rent budsjettmessig ligger vi dårligere an enn tidligere, men den økonomiske kostnaden snakker man ikke om, sier han til avisen.

– Når min institusjon, Oslomet, er opptatt av å øke professorandel og andelen med førstekompetanse, så følger det ikke med ekstra penger selv om dette får en stor økonomisk konsekvens. Da blir konsekvensene at man faktisk må undervise mindre, redusere antall timer studentene får undervisning og så videre. Dette har skjedd hos oss og er en direkte negativ konsekvens.

Steen Steensen tror ikke det er realistisk at Kunnskapsdepartementet vil gi Oslomet flere millioner kroner for å kompensere for disse økte utgiftene. Tanken er at eksternfinansiert forskning skal dra inn midler som kan ansette flere, skriver Universitetsavisa.

Ifølge Steensen er økt kompetanse likevel positivt for studentene, fordi mediebransjen er i så stor endring at forskerkompetansen trengs for å forstå endringene og inkludere det i utdanningen.