Prorektor ved NTNU mener begrepet «faste midlertidige» er misvisende: – En meningsløs beskrivelse

NTNU skal lage en felles politikk for forskerstillingen. – Det kan ikke være enkeltindividets ansvar å skaffe finansering, det må være et kollektivt ansvar, sier prorektor Tor Grande.