– Publiseringskrav gir dårlig forskning

Å publisere store mengder forskningsartikler går ut over kvaliteten, mener nobelprisvinner Edvard Moser.