Statsbudsjettet: Realvekst for universiteter og høyskoler

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til universiteter og høyskoler med 3,4 prosent. – For nøkternt, ifølge Forskningsrådet.