Statsbudsjettet: Realvekst for universiteter og høyskoler
LUKK

Statsbudsjettet: Realvekst for universiteter og høyskoler

Av Julia Loge

Publisert 8. oktober 2018 kl. 10:21

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til universiteter og høyskoler med 3,4 prosent. – For nøkternt, ifølge Forskningsrådet.

Veksten i tilskudd ligger høyere enn den forventede prisstigningen i samfunnet. Forskningsrådet mener likevel at forskningsbudsjettet for 2019 er for nøkternt. Den foreslåtte realveksten til forskning i 2019 er på 1,2 prosent.

– I en tid med behov for store omstillinger i norsk økonomi burde regjeringen øke satsingen på forskning og innovasjon mer enn veksten i totalbudsjettet. Samtidig er det positiv at regjeringen viser vilje til å øke satsingen på forskning og innovasjon på enkelte sentrale områder, skriver administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Annonse

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene fra Kunnskapsdepartementet til forsking og høyere utdanning med 1 551 millioner kroner, og de totale utgiftene til forskning og utvikling er foreslått å øke med 1,4 milliarder kroner fra 2018 til 2019, ifølge tall fra regjeringen.

Lavere andel av BNP

Det er en økning i bevilgningene til forskning. Men ettersom norsk økonomi vokser, utgjør realveksten likevel en nedgang sammenlignet med veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP).

Bevilgningene til forskning og utvikling over statsbudsjettet er beregnet til å utgjøre 1,02 prosent av BNP i 2019. Dermed fortsetter nedgangen fra dette årets statsbudsjett. Da var det forventet at forskningsbudsjettet skulle utgjøre 1,04 prosent av BNP, som var en nedgang fra 1,06 prosent i 2017-budsjettet.

Ingenting til vikingskipene

I regjeringens forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning nevnes Vikingtidsmuseet som ett av tre ferdig prosjekterte byggeprosjekter. Det fremgår likevel ikke når byggestart skal skje. (Foto: CC/dalbera)

Universitetet i Oslo hadde håpet på å få midler til å starte byggingen av et nytt museum for vikingskipene på Bygdøy, men det ligger ikke inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Politikerne synes dessverre ikke å ha tatt innover seg hvor dramatisk situasjonen er. For hver dag som går skades samlingen, og uten midler til nødvendig sikring fortsetter den alvorlige ødeleggelsen, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Det siste året er det oppdaget nye urovekkende skader på både Gokstadskipet og Osebergskipet, og i sommer måtte det utføres akutt oppstøtting av Gokstadskipet, etter at deler av skroget begynte å sige. Uten omfattende sikring vil skipene langsomt brytes ned og til slutt kollapse over dagens oppstøttinger, ifølge universitetet.

– Flere universitetsmuseer ønsker seg nye bygg. Det har jeg stor forståelse for, og vi vil vurdere dette i framtidige budsjett, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I budsjettet foreslår regjeringen 186 millioner til bygg.

– Dette er ikke bra nok. En forsvarlig behandling av etterslepet krever minst 1,5 milliarder i friske midler årlig i et tiår fremover. Uten gode arbeidsforhold og læringsmiljø med oppdatert teknologi får vi ikke det beste ut av forskerne, underviserne og studentene, sier Sollien.

1,5 milliarder til tre satsninger

Mye av oppmerksomheten er viet til den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene. 481 millioner er satt av til disse i statsbudsjettet for 2019.

De tre opptrappingsplanene er Teknologiløftet (800 millioner kroner), FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet (450 millioner kroner) og Kvalitet i høyere utdanning (250 millioner kroner).

 – Nå kan vi planlegge ut fra økte budsjetter til de prioriterte områdene i årene fremover, sier Røttingen. – Det er svært verdifull forutsigbarhet både for oss og for forskningsmiljøene.

Totalt følger regjeringen opp den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 1,2 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2019. Dette tallet inkluderer flere satsinger enn de som foreslås som del av de flerårige opptrappingsplanene, blant annet midler til Livsvitenskapsbygget ved UiO.

Fortsatt effektiviseringskutt

Regjeringen foreslår å videreføre effektiviseringskuttene med 0,5 prosent. For universiteter og høyskoler utgjør det 179,1 millioner kroner.

Det samlede nominelle kuttet over fem år er dermed oppe i 1,08 milliarder kroner.

Saken oppdateres.