Tett samarbeid med næringslivet i lekkasjene fra statsbudsjettet

Av Julia Loge

Publisert 5. oktober 2018

Fasiten kommer mandag, men flere ministre har allerede reist landet rundt med gaver fra neste års statsbudsjett. Samarbeid med næringslivet får mye oppmerksomhet.

Mandag morgen stiller næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Universitetet i Bergen for å presentere statsbudsjettet og revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Det tette samarbeidet med dagens minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), viser igjen flere steder i lekkasjene som har kommet fra statsbudsjettet.

Gir mer til næringslivet

De to har allerede vært i Trondheim sammen og lovet 40 millioner ekstra i basisbevilgning til teknisk-industrielle forskningsinstitutter. Da sa Nybø at regjeringens mål er at forskning og utvikling skal utgjøre tre prosent av BNP og at økningen i årene som kommer først og fremst må komme i næringslivets forskning.

— Det får vi ikke til uten gode institutter. Vår ambisjon er at økt basisbevilgning skal generere økt forskningsinnsats i næringslivet, sa Nybø ifølge Abelias nettsider

Konsernet SINTEF står for halvparten av omsetningen i de teknisk-industrielle forskningsinstituttene i Norge. Nybø har også vært i Stavanger og lovet 65 millioner mer til muliggjørende og industrielle teknologier. Pengene blir gitt som økt bevilgning til Forskningsrådet, skriver Stavanger Aftenblad.

Tror på realøkning i forskningsmidler

Dagens Næringsliv skriver at etter det de «har grunn til å tro, vil regjeringen foreslå realøkning på 1,2 prosent i bevilgningene til forskning fra 2018 til 2019».

Regjeringens ambisjon om bedre utdanning får økonomiske ressurser gjennom 25 millioner ekstra til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, ifølge Nettavisen.

– Kvaliteten i norsk høyere utdanning er god, men må bli enda bedre. Gjennom den nasjonale arenaen vil det lyses ut prosjektmidler som gir gode fagfolk rom til å forbedre, utvikle og spre kunnskap om blant annet nye læringsformer og digitale verktøy, sier Nybø til Nettavisen.

Nye museumsbygg

I slutten av september meddelte Kunnskapsdepartementet at de har godkjent 51,8 millioner til nybygg på Holocaust-senteret.  Det er ikke det eneste nybygget som blir lovet for museene.

Kulturminister Trine Skei Grande har vært i Skien med 45 millioner til Telemark Museums nybygg i Brekkeparken. Pengene skal komme over flere år, de første ti millionene kommer statsbudsjettet for 2019.

– Vi kunne ikke være sikre, men vi hadde på følelsen at det var dette som ville komme da ministeren inviterte til pressekonferanse. Men vi torde nesten ikke å håpe på det, sier prosjektleder Bjørn Rudborg ifølge en sak på nettsiden til Telemark Museum.

I slutten av september fikk NHH tilsagn om 555 millioner kroner til å pusse opp hovedbygningen sin.

Planlegger for de neste seks årene

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal peke ut den politiske kursen i sektoren for ti år, men revideres hvert fjerde år. Planen ble vedtatt i 2014 og den første revisjonen kommer samtidig med statsbudsjettet på mandag.

Ifølge Iselin Nybø har langtidsplanen allerede blitt fulgt opp med 3,7 milliarder kroner, som har gått til flere stipendiat- og postdoktor-stillinger, infrastruktur og vitenskapelig utstyr.

I den reviderte langtidsplanen er det, ifølge Dagens Næringsliv, satt av over en milliard kroner til to prioriterte forskningsområder. Forskning på teknologi, inkludert CO2-lagring, IKT og studieplasser i teknologi styrkes med 800 millioner og fornyelse og omstilling i næringslivet får 450 millioner. I tillegg skal 250 millioner brukes til å stryke kvaliteten i høyere utdanning, ifølge avisen.

De første 481 millioner kronene til disse tre satsingene kommer i 2019-budsjettet, ifølge NTBs lekkasjeoversikt.

Langtidsplanen rommer bygninger og vedlikehold

Rektorene ved de eldste universitetene, som har både aldrende og svært gamle bygninger, har lenge bedt om mer penger til vedlikehold og en overordnet plan. Det kan det hende at de får innfridd, for i den reviderte langtidsplanen har det kommet et nytt kapittel om bygningene i sektoren, viser dokumenter Forskerforum ikke har fått innsyn i.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU, sier til Universitetsavisa at han håper på penger til nye lokaler i Elgeseter gate 10. Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til samme avis at det mest prekære for dem er situasjonen for vikingskipene på Bygdøy og finansiering av et nytt museum.

På tvers av departementer

Samarbeidet med næringsministeren er ikke den eneste tilnærmingen til de øvrige departementene. Selv om Kunnskapsdepartementet er den store pengesekken for forskning, sitter også de andre departementene på forskningsmidler innenfor sin sektor.

I den reviderte langtidsplanen skal alle disse forskningsmidlene inn. Det er direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd tilfreds med.

– Spesielt med at det nå kommer opptrappingsplaner som omfatter flere departementsområder. Opptrappingsplanen for den forrige fireårsperioden omfattet kun Kunnskapsdepartementets område, sier han til Dagens Næringsliv.

  • Les reaksjonene på statsbudsjettet for 2018: