Redaktør mener Forskningsrådet kan bli redusert til et direktorat

Kunnskapsdepartementet vil endre styringen av Forskningsrådet. Redaktør Per Koch tror det vil svekke rådets uavhengighet.