Regjeringen advarer om strammere tider. Disse byggeprosjektene kan rammes.

Politiske snuoperasjoner og krav om budsjettkutt har preget byggeprosjektene i universitets- og høyskolesektoren.