Regjeringen advarer om strammere tider. Disse byggeprosjektene kan rammes.
LUKK

Regjeringen advarer om strammere tider. Disse byggeprosjektene kan rammes.

Av Lina Christensen

Publisert 14. september 2022 kl. 11:00

Politiske snuoperasjoner og krav om budsjettkutt har preget byggeprosjektene i universitets- og høyskolesektoren.

Tidlig om morgenen 6. oktober kommer norsk presse til å møte opp hjemme hos finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Det er dagen da han skal legge fram sitt første statsbudsjett.

Regjeringen har varslet at det ikke kommer til å bli et lystig budsjett. Prisveksten må ned, og Norge må spare penger. På Dagsnytt 18 tirsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at blant annet offentlige byggeprosjekter må settes på vent.

I universitets- og høyskolesektoren er det fire byggeprosjekter som lever farlig.

Livsvitenskapet ved Universitetet i Oslo (UiO)

På en slette nordøst for Blindern, bygges Norges største universitetsbygg. Prosjektet, som kalles Livsvitenskapsbygget, skal huse forskningsmiljøer innen helse, farmasi og kjemi. Men prisvekst, blant annet som følge av krigen i Ukraina, har ført til kostnader i en helt annen skala enn da Stortinget bevilget inntil 6,145 milliarder kroner i 2018. Nå tror regjeringen det nye prestisjebygget vil koste opptil 12,4 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

I revidert budsjett i mai kom det fram at regjeringen har vurdert å stanse prosjektet midlertidig «på grunn av den negative kostnadsutviklingen». Slik ble det ikke. I stedet besluttet de «å fullføre prosjektet frem til tett bygg og ferdig utendørsanlegg.»

Det betyr at prosjektet er finansiert til og med grunnarbeider og fasader. Men hvis kostnadsutviklingen fortsetter vil regjeringen vurdere midlertidig byggestans.

– Det er vanskelig helt å forutse hvilke konsekvenser en stopp i byggeprosjektet får. I verste fall får vi et bygg som i en periode er uinnredet, sier eiendomsdirektør ved UiO, John Skogen.

– Hva slags konsekvenser kan en midlertidig stopp få?

– Da går det lenger tid å få etablert Livsvitenskapsbygget og forskningssatsningen der. Institutt for Farmasi og Institutt for kjemi må være lenger i relativt slitne bygg på nedre Blindern, og Oslo universitetssykehus får ikke samlokalisert sin Klinikk for laboratoriemedisin, slik de ønsker, sier Skogen.

Livsvitenskapsbygget. Illustrasjon: Ratio arkitekter/KVANT
Slik ser arkitektene for seg at Livsvitenskapsbygget skal se ut. Regjeringen har vurdert midlertidig byggestans hvis den negative kostnadsutviklingen fortsetter. Illustrasjon: Ratio arkitekter/KVANT

Vikingtidsmuseet, Kulturhistorisk museum ved UiO

Byggingen av et nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo er mer et sikringsprosjekt enn et nybygg, og derfor haster det med å komme i gang, forklarer eiendomsdirektør Skogen. Vikingtidssamlingen, som består av tre skip og andre skjøre gjenstander fra 800-tallet, brytes ned og treverk sprekker.

Universitetet har mange ganger advart mot at forsinkelser kan føre til ytterlige nedbryting av samlingen.

Men utfordringene oppstod før byggingen i det hele tatt hadde startet. Da budsjettet på 2,4 milliarder kroner sprakk med 1 milliard kroner tidligere i år, fikk Statsbygg og Universitetet i Oslo beskjed om å finne måter å redusere kostnadene på.

Målet med det nye Vikingtidsmuseet er å oppbevare de tre vikingskipene fra 800-tallet, funnet på gravplasser i Tune, Oseberg og Gokstad, på en sikrere måte enn i dag. Illustrasjon: Statsbygg

Først varslet regjeringen at de vil gjennomgå prosjektet for å sørge for at det holdes innenfor budsjettet. Så gikk de med på å øke rammen med 700 millioner kroner slik at grunnarbeidene kan starte, uten forsinkelse. Men selve byggeprosjektet må likevel redusere kostnaden med 300 millioner kroner. Det kan gå utover publikumstilbudet, frykter blant annet museumsdirektør Håkon Glørstad.

– Museet er stengt, og skipene er utsatt fysisk og klimatisk. Det haster å gjøre noe. Den massive mediedekningen viser hvor prekært det er. Jeg tror regjeringen har tatt dette innover seg, og at de derfor har sagt at Statsbygg kan starte med grunnarbeider og forberedende arbeider før endelig vedtak er gjort, sier Skogen.

– Er du redd for at det kommer innstramminger i statsbudsjettet?

– Når det har kommet startbevilgning, har Stortinget sagt at prosjektene skal gjennomføres. Men det er klart det kan komme innstramminger.

Skogen sier han forventer at framtiden til både Livsvitenskapsbygget og Vikingtidsmuseet avklares når regjeringen legger fram statsbudsjettet i oktober.

NTNUs campussamling

I årevis har det blitt snakket om å samle NTNUs mange campuser til ett bynært studiested på Gløshaugen i Trondheim, der de naturvitenskapelige fagmiljøene holder til. Men også NTNUs campussamling har blitt rammet av økte kostnader. 22. juni annonserte regjeringen at kostnadene skal kuttes fra 12 til nærmere 6 milliarder kroner.

– Dette er den nye standarden, uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Campusene skal fortsatt flyttes til Gløshaugen, med unntak av deler av Institutt for musikk og kunstakademiet.

– Det er ikke det samme prosjektet som det var. Vi får ikke den samme måloppnåelsen som tiltenkt, sier prosjektdirektør for campusutviklingen, Merete Kvidal

– Når det er sagt så bruker NTNU offentlig penger mest mulig effektivt.

– Er du bekymret for ytterlige innstramminger?

– Vi fikk jo vedtatt dette i regjeringen før sommeren. Så jeg antar at det ikke er grunn til å være bekymret. Vi forventer at det står ved lag.

Slik ser Statsbygg for seg at NTNUs nye storcampus skal se ut. Illustrasjon: Statsbygg

Ocean Space Center

Ocean Space Center skal bli et nytt havteknologisk forskningssenter i Trondheim, drevet av NTNU og Sintef. Ambisjonen er blant annet å sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Byggingen startet i september.

Men veien har ikke vært knirkefri. Dagen etter at regjeringen hadde lansert en havvindsatsing, og etter at de ansatte hadde flyttet ut av kontorene sine, foreslo regjeringen i mai å utsette oppstart til senest 2025, i tillegg til et budsjettkutt på nær en halv milliard kroner. Ifølge Universitetsavisa så regjeringen seg nødt til å «gå gjennom kostnadene og se om vi kan få gjort det billigere». Forslaget utsløste massiv kritikk fra flere hold. En overrasket NTNU-ledelsen advarte mot at en forsinket oppstart blir dyrere enn å fortsette byggingen som planlagt. Også innad i Arbeiderpartiet ble det bråk. Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), kalte det for eksempel et arbeidsuhell.

Olav Bolland håper, men er ikke helt trygg på, at Ocean Space Center er reddet. Foto: NTNU

Det hele endte med en snuoperasjon fra regjeringen. I begynnelsen av juni meldte de at byggingen av Ocean Space Center fortsetter som planlagt.

Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, virker likevel ikke helt trygg når Forskerforum slår på tråden.

– Vi er i en situasjon der jeg vil tro at alle slike byggeprosjekter fortsatt er til vurdering, sier han.

I dag er den totale kostnadsrammen på i overkant av 9 milliarder kroner. Bolland forteller om et stadig press på hvordan de kan håndtere eventuelle kostnadsoverskridelser, og hvordan de kan jobbe med kutt.

– Vi har iverksatt et byggeprosjekt, og vi har en plan for de neste årene. Vi forventer at dette kommer med i statsbudsjettet for neste år.

  • Les også: