Usikkerhet om Vikingtidsmuseet
LUKK
Annonse
Annonse

Usikkerhet om Vikingtidsmuseet

Av Lina Christensen

Publisert 16. juni 2022 kl. 14:27

UiO-rektor Svein Stølen ble først glad da han så budsjetterklæringen til regjeringen og SV. En debatt på Dagsnytt 18 gjorde ham skuffet.

De som har ivret for at byggingen av Vikingtidsmuseet i Oslo skal fortsette, ble glade da regjeringen og SV la fram budsjettavtalen sin denne uken.

«Partiene viser til at byggingen av Vikingtidsmuseet er avgjørende for å ta vare på noe av vår viktigste kulturarv, vikingskipene. Slik det er i dag så brytes skipene ned og treverket sprekker opp. De kan kun sikres i et nytt bygg. Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet» står det i budsjettforliket som regjeringen har utarbeidet sammen med SV.

Byggingen av museet ligger an til å bli en milliard dyrere enn planlagt, og for en måned siden sa regjeringen at de ønsker å gjennomgå prosjektet for å sikre at man holder seg innenfor den opprinnelige budsjettrammen på 2, 14 milliarder kroner.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), tolket budsjettenigheten mellom SV og regjeringen som at prosjektet ikke skal stoppes opp.

– Da det kom, var vi førnøyde, og vi tenkte at det var en veldig tydelig melding, sier han.

– Vi kan ikke bare si tut og kjør

Det samme gjorde museumsdirektør Håkon Glørstad, som i et intervju med Khrono tirsdag, uttalte at han så avtalen som et signal på at regjeringen tar museets anbefalinger til etterretning, og at man dermed unngår forsinkelser på byggestarten.

Gleden skulle vise seg å være kortvarig. På Dagsnytt 18 tirsdag sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Hoel (Sp) at de må finne ut hva prosjektet kommer til å koste før de kan sette i gang med å bygge.

– Det vi gjør er å ta noen uker, kanskje et par måneder stopp, bare for å få skikkelig grund under prosjektet. Og det er vi helt nødt til. Vi kan ikke bare si tut og kjør, vær så god, vi har ikke noe budsjett, begynn å bygg. Det er ikke sånn vi kan drive styringen av offentlige byggeprosjekter, som sprekker gang på gang, sa statssekretæren.

Håer de tre partiene er enig med seg selv

Nå er Stølen usikker på hva avtaleteksten med SV faktisk betyr.

– Først feiret vi, men etter debatten ble vi skuffet. Nå håper vi at de tre partiene er enig med seg selv. Hvis dette bare er fagre ord og ingenting annet, så må jeg si det overrasker meg.

Regjeringen har sagt at byggingen av Vikingtidsmuseet må kuttes med 1 milliard kroner. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg og UiO derfor presentert fire alternativer for hvordan det nye museet kan bygges.

Ifølge Stølen er det nå to forhold som er viktig for UiO: At prosjektet ikke blir forsinket og hvilket byggealternativ departementet lander på. 

– Vi leser verbalforslaget, slik det er formulert, at det er alternativ 1 eller 2 som er aktuelle, sier Stølen, som aller helst ønsker at Kunnskapsdepartementet lander på alternativ 1, som ligner mest på den opprinnelige planen.

Statsbygg anbefaler ikke alternativ 3 og 4 ettersom disse ikke ivaretar sikkerheten til skipene og fordi de ikke oppnår målet om å være en verdensledende museums- og forskningsinstitusjon.

– Må komme i gang med gravemaskinene nå

Stølen mener at framdriften i prosjektet kan opprettholdes, selv om departementet trenger mer tid til å avklare hvilket konsept de ønsker å velge. Alternativ 1 og 2 er ganske like, slik at grunn- og tomtearbeider vil være de samme for disse alternativene.

– Det er derfor viktig å komme i gang med gravemaskinene nå, slik at tomten er mest mulig klar når man har valgt konsept.

– Kan du forstå regjeringen når de sier de må vite den eksakte kostnaden før byggestart?

– Det er det jeg prøver å si. Uavhengig av hva som skal gjøres med tomtearbeidet, om man velger alternativ 1 eller 2, så trenger man ikke å stoppe. Tvert imot, det vil bli dyrere enn det som er prosjektert fra Statsbygg. Det er ingenting å vinne på å utsette.

– Nå må regjeringen endelig ta det ansvaret som andre regjeringer siden 1880 ikke har gjort, sier UiO-rektor Svein Stølen om byggingen av Vikingtidsmuseet. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Må hensyntas

Forskerforum har forsøkt å få klarhet i hva budsjettavtalen innebærer for byggingen av Vikingtidsmuseet.

Kunnskapsdepartementets presseavdeling sier at det er Senterpartiet på Stortinget som må svare på spørsmål om innholdet i budsjettavtalen, siden det er de som forhandlet fram avtalen.

Geir Pollestad, som ledet forhandlingene for Sp, sier via sin rådgiver, at «I budsjettavtalen er partene tydelige på at det er viktig å ta vare på den viktige kulturarven som vikingskipene er. Videre at det er behov for nye kostnads- og styringsrammer for prosjektet, men at dette må gjøres uten at det oppstår unødvendige forsinkelser. Det er med andre ord flertallet på Stortinget enig om, og det må da hensyntas».

Ap: – Ligger an til å bli mye dyrere enn først tenkt

Lise Selnes, Aps talsperson for høyere utdanning og forskning, svarer ikke direkte på Forskerforums spørsmål om hvorvidt det blir stans i i prosjektet eller ikke:

Lise Selnes er Aps talsperson for forskning. Foto: Stortinget

Vi er utålmodige. Jeg er glad for at vi i budsjettforliket med SV tydelig har fått sagt at Vikingtidsmuseet er avgjørende for å ta vare på noe av vår viktigste kulturarv. Nå må regjeringen ha fullt trykk på den varslede gjennomgangen av prosjektet, og jeg forventer at dette skjer så snart som mulig, i tett dialog med Universitetet i Oslo og museet selv, skriver hun på e-post.

Hun sier at regjeringen jobber for å få kostnadene ned slik at prosjektet kan gjennomføres.

– Nytt vikingtidsmuseum ligger an til å bli mye dyrere enn først tenkt, og prosjektet lar seg tilsynelatende ikke gjennomføre innenfor de økonomiske rammene Stortinget har gitt. Det er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet inntil videre har stanset alt annet enn nødvendig sikring av skip og øvrige gjenstander. Fremover skal det ses på hvordan kostnadene kan tas ned, samtidig som vi tar vare på vår felles viktige kulturarv.

SV: Kommer til å presse på at det blir gjennomført

Freddy André Øvstegård, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for SV, svarer dette:

– For oss betyr budsjetterklæringen at grunnarbeidet skal kunne fortsette i tråd med alternativ 1 eller 2, som er på bordet nå, for å unngå fordyrende tidsforskyvninger, som også innebærer risiko for skipene. Vi kommer til å presse på at det blir gjennomført også.

Øvstegård sier han ikke så debatten på Dagsnytt 18, men at han har blitt fortalt hva som ble sagt.

– Jeg har fått det referert i ettertid at det kom noen andre formuleringer der. Poenget er at grunnarbeidet ikke trenger den stoppen, så lenge de går for alternativ 1 eller 2. Det mener vi klart er best i tråd med det Stortinget nå har sagt, og det som står i denne formuleringen om å unngå unødig forsinkelser.

– Er det enighet mellom regjeringspartiene og SV om hva som skal skje med Vikingtidsmuseet?

– Det er dette vi har lagt i den formuleringen, og det er det vi kommer til å ta opp med regjeringspartiene i oppfølgingen av det.

– Nå må regjeringen ta det endelige ansvaret

Målet med prosjektet er å bremse nedbrytingen av vikingtidssamlingen. Statsbygg har sagt at prosjektet er i en så kritisk fase at det er for sent å stoppe eller endre kurs.

I flere år har det også blitt brukt mye penger på å avlaste skipene. Nå holdes skipene oppe av tynne stenger. En utsettelse er derfor risikabelt, mener Stølen ved UiO.

– Det har vært et pågående arbeid i mange år. Vi kan ikke garantere for tilstanden, verken i 2027 eller 2029. Jo lenger vi utsetter, jo større sjanse er det for at vikingarven går i stykker, sier Stølen.

– Nå må regjeringen endelig ta det ansvaret som andre regjeringer siden 1880 ikke har gjort.

Les også: