Regjeringen fordeler 184 millioner til lokale utdanningstilbud. Disse institusjonene får penger.

UiT – Norges arktiske universitet, VID vitenskapelige høgskole og Norges handelshøgskole får mest.