Regjeringen foreslår 42,8 milliarder til universiteter og høyskoler

Ifølge Kunnskapsdepartementet foreslår de en realvekst på 0,3 prosent i budsjettene til forskning og høyere utdanning.