Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

Alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner legges på is, melder Kunnskapsdepartementet.