Regjeringen vil avslutte øremerking til stipendiater og postdoktorer

− Regjeringen vil bremse forskerrekruttering, mener NIFU-forsker.