Regjeringen vil tilby etter- og videreutdanning mot betaling. Fagforeninger advarer mot å utfordre gratisprinsippet.

Regjeringen vil at universiteter og høyskoler skal bruke undervisningsopplegg fra ordinære utdanninger i etter- og videreutdanning, som de kan ta betalt for. Forskerforbundet er kritiske til økende innslag av egenbetaling.