Reisereglar ved Oslomet: – Tek ikkje faglege omsyn, meiner forskar

– Det er inga endring med tanke på å be om lov til å dra på konferanse, seier viserektor. – Om alt er som før, hadde vi vel ikkje behøvd dei nye reglane, seier Bengt Andersen.