Rekrutteringsstillingene trekker ned lønnsveksten på universitetene

LØNNSOPPGJØRET: Forskere, stipendiater og postdoktorer har fått dårligere råd.