Flercampus-rektorer håper på mer penger

Universiteter og høgskoler med høye kostnader som følge av at virksomheten er spredd på flere campus håper på mer penger allerede i budsjettet til høsten.