250 nye stipendiatstillinger

Regjeringen foreslår å bruke over 400 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett.