– Samfunnet må venne seg til offiserer som snakker makta midt i mot

Direktøren for Institutt for forsvarsstudier ønsker seg en utredning av militære forskeres akademiske frihet. Oberstløytnant og forsker Tormod Heier mener det er prematurt.