Samfunnssikkerhet og samhørighet kommer inn i langtidsplanen for forskning

Tiltak for økt samhørighet og samfunnssikkerhet vil kreve tverrfaglighet i forskning og utdanning, med bidrag fra humaniora og samfunnsvitenskap, juridiske, tekniske og økonomisk-administrative fag, sier Nybø