Samfunnssikkerhet og samhørighet kommer inn i langtidsplanen for forskning
LUKK

Samfunnssikkerhet og samhørighet kommer inn i langtidsplanen for forskning

Av Julia Loge

Publisert 8. oktober 2018 kl. 12:20

Tiltak for økt samhørighet og samfunnssikkerhet vil kreve tverrfaglighet i forskning og utdanning, med bidrag fra humaniora og samfunnsvitenskap, juridiske, tekniske og økonomisk-administrative fag, sier Nybø

Saken oppdateres.

– I den nye langtidsplanen styrker vi regjeringens offensive satsing på utdanning, forskning og innovasjon. De gode tidene må brukes aktivt, og regjeringen fortsetter med langsiktige og forpliktende satsinger de neste fire årene. Det skal bidra til en bærekraftig velferdsstat, til vekst i verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, og til å omstille norsk økonomi og gjennomføre det grønne skiftet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Kl. 13 presenterer hun endringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Se presentansjonen her:

Den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning kom i 2014. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer. Den reviderte langtidsplanen har fortsatt et tiårig perspektiv (2019–2028), med en konkretisering av mål og innsatsområder for den kommende fireårsperioden.

– Den reviderte langtidsplanen viderefører de tre overordnede målene: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Dette er grunnmuren vi bygger videre på, sier Nybø.

Samtidig gjøres det justeringer i de langsiktige prioriteringene, blant annet legges det til en ny prioritering.

– Vi trenger mer forskning knyttet opp mot samfunnssikkerhet og samhørighet. Vi trenger kunnskap om hva som skaper trygge og velfungerende samfunn og hvordan vi skal møte de store endringsprosessene vi står overfor. Tiltak for økt samhørighet og samfunnssikkerhet vil kreve tverrfaglighet i forskning og utdanning, med bidrag fra humaniora og samfunnsvitenskap, juridiske, tekniske og økonomisk-administrative fag, sier Nybø.

  • Les mer: