Samfunnssikkerhet skulle forskes mer på, men mye av pengene gikk til næringslivet

Stian Antonsen ble glad da samfunnssikkerhet ble et prioritert område i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Men ambisjonene står ikke i stil med bevilgningene.