Samordna opptak: Bærekraft og kunstig intelligens fenger

Studiestedene oppretter stadig flere nye kombinasjoner for å tiltrekke seg studentene.