Møt Kjersti Fjørtoft, en av filosofene som prøver å få bukt med tenkefagets tankefeil om kjønn

– Feminismen er med rette blitt kritisert for å i altfor stor grad bygge på hvite middelklasse-feministiske idealer, sier filosof Kjersti Fjørtoft.