Sandra Borch: Fra urokråke til samvittighetsfull toppolitiker

Hva slags politiker er Sandra Borch? Politisk tyngde, grundig og en brobygger, er beskrivelsene som går igjen hos kommentatorene.