Scientist Rebellion set bind for augo på kjende statuar for å få merksemd om klimasaka

Bodskapen er at styresmaktene lukkar augo for alvoret i den siste rapporten frå FNs klimapanel. Men har slike aksjonsformer effekt?