Sensor klarte ikke å åpne word-dokumentene – ga studentene stryk

En tredjedel av lærerstudentene strøk fordi sensor ikke klarte å åpne besvarelsene.