Setter av penger til å redde vikingskipene i alternative statsbudsjett

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å se bort fra opplysningene om at skipene står i fare for å ødelegges.