Setter av penger til å redde vikingskipene i alternative statsbudsjett
LUKK

Setter av penger til å redde vikingskipene i alternative statsbudsjett

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 6. november 2018 kl. 19:41

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å se bort fra opplysningene om at skipene står i fare for å ødelegges.

Både SV og Senterpartiet står klare til å presentere alternativer til statsbudsjett for 2019 der det er satt av midler til å sikre vikingskipene. Det er stor fare for omfattende skader på skipene og at museet som huser skipene på Bygdøy i Oslo i verste fall kan bli stengt for publikum, ifølge Kulturhistorisk museum. Likevel har ikke regjeringen bevilget penger til det nye Vikingtidsmuseet som skal gi skipene bedre sikrings- og bevaringsforhold.

Forskerforum har tatt kontakt med partiene i Stortingets utdannings- og forskningskomité, som behandler budsjettsaken for vikingskipene. Blant partiene har kun SV og Senterpartiet bekreftet at de ønsker å sette av midler til skipene. Arbeiderpartiet har tidligere reagert på at vikingskipene ikke var prioritert i regjeringens budsjettforslag, men vil ikke si noe om hva partiet vil gå inn for før det alternative budsjettet er spikret. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, samt støttepartiet Kristelig folkeparti, har ikke besvart Forskerforums henvendelser i denne saken.

Annonse

– Oppsiktsvekkende av regjeringen

– Regjeringen gambler med fremtiden til Norges mest ikoniske kulturarv. Vikingskipene trenger umiddelbar sikring, men regjeringen har utrolig nok ikke prioritert dette i statsbudsjettet for 2019, sier Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV.

Les også: Frykter at vikingskipene kan kollapse: – Må vurdere å stenge museet for publikum

Hun forteller at SV har satt av 23,4 millioner kroner til vikingskipsamlingen til Kulturhistorisk museum. Både Universitetet i Oslo, som eier museet, og museumsdirektør Håkon Glørstad har gått ut med kraftige advarsler om at regjeringens forslag til statsbudsjett setter den unike samlingen av vikingskip i fare. Allerede er det tydelige tegn på at skipene er i ferd med å sprekke opp, og museet krever rask oppstart på det planlagte nye museumsbygget som skal gi bedre sikring av skipene. Fagerås retter kritikk mot forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og regjeringen for at de ikke har reagert på advarslene.

Samlingsansvarlig ved Vikingskiphuset Jan Bill viser frem flere sprekker i vikingskipene, som museet mener har oppstått på grunn av for dårlige bevaringsforhold. Foto: Aksel Kjær Vidnes

– Statsråd Nybø er selvsagt godt kjent med alvoret i situasjonen. Senest i sommer vet vi at Universitetet i Oslo på ny redegjorde for sine bekymringer i et brev til departementet. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å se bort fra opplysningene om at skipene står i fare for å ødelegges, og ikke tar ansvar for å sikre vikingskipene for ettertiden, sier Fagerås.

Sp: Vil forhandle

Også Senterpartiet kommer til å legge frem et alternativt statsbudsjett med penger til vikingskipene, forteller Marit Arnstad. Det alternative budsjettet er ventet å bli lagt frem mandag 12. november.

– Senterpartiet har satt av ytterligere midler til vikingskipene i vårt alternative budsjett som blir presentert om noen dager. Vi er selvsagt åpne for å forhandle med andre partier om midler, enten til å komme i gang med prosjektet eller til sikring av skipene i mellomtiden. Vi håper det vil være av interesse for andre partier og vil arbeide for et flertall for dette, sier Arnstad til Forskerforum.

Les også: Vikingskipene har begynt å sprekke opp

Krever hastetiltak

Direktør for Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad forteller at museet har jobbet med å overbevise politikerne i utdannings- og forskningskomiteen frem mot det endelige 2019-budsjettet.

– Vi har fått veldig god respons fra opposisjonspolitikere, som mener dette er en viktig sak å ta inn i budsjettforhandlinger, men vi har ikke fått noe gjennombrudd, sier Glørstad. Han understreker at det viktigste for museet er å få på plass bevilgning til å starte på det nye byggeprosjektet, fordi det ikke vil være mulig å sikre skipene godt nok innenfor dagens museumsbygg, sier Glørstad.

– Det er en forutsetning for å ta vare på denne kulturarven på en ordentlig måte. Dagens museum er ikke godt nok egnet til å ta vare på skipene og gjenstandene i samlingen, og det har vi visst i 20 år. Fra vi får bevilgningen til vi har fått en ny sikring av skipene vil det enda gå mange år, og for hvert år vi utsetter det så øker muligheten for at det går galt.

SV er imidlertid også klar for å bevilge midler til hastetiltak.

– SV mener ekstraordinære hastetiltak for vikingskipene på Bygdøy må på plass umiddelbart. Vi har ikke råd til å sitte og vente på byggestart for nytt vikingtidsmuseum. I tillegg må vi se på de langsiktige investeringene som trengs for å bevare skipene og utvikle vikingtidsmuseet som er vår kulturarv verdig, sier Fagerås.

Les også: