Frykter at vikingskipene kan kollapse: – Må vurdere å stenge museet for publikum
LUKK
Annonse
Annonse

Frykter at vikingskipene kan kollapse: – Må vurdere å stenge museet for publikum

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 8. oktober 2018 kl. 14:38

Regjeringen bevilger ikke midler til nytt vikingskipmuseum. Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum må vurdere å stenge Vikingskiphuset på grunn av fare for kollaps.

Statsbudsjettet 2019: – Vi er både skuffet og overrasket over at regjeringen ikke valgte å prioritere dette prosjektet. Her er det uerstattelig kulturarv som står på spill, sier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum, som driver Vikingskiphuset på Bygdøy i Oslo. Han hadde håpet på å få oppstartbevilgning til å bygge nytt museum for de over 1100 år gamle vikingskipene. Museet nevnes i langtidsplanen for forskning, men det er ikke avklart når regjeringen vil bevilge penger.

Det reagerer Glørstad kraftig på, særlig siden museet nylig har avdekket strukturelle endringer i skipene som får museet til å frykte at de kommer til å kollapse.

– Vi har vært veldig tydelige i kommunikasjonen med regjeringen om at tiden er knapp. Skipene er ikke godt nok ivaretatt slik de står nå, og de ødelegges for hver dag de står slik. Derfor er det viktig å ha fortgang i å sikre gjenstandene på nytt og skaffe nye museumslokaler, sier Glørstad.

Det er fare for at skipene kollapser mens vi venter på bevilgning.

Gro Bjørnerud Mo,
prorektor ved Universitetet i Oslo

Må vurdere stenging

I Stortingets vandrehall forteller prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo, som eier Kulturhistorisk museum og Vikingskiphuset, at museet i verste fall kan bli stengt for publikum.

– Vi kan ikke få betone sterkt nok hvor alvorlig situasjonen er. Både departementet og statsråden er godt kjent med at vi har gjenstander der tilstanden forverres dag for dag. Vi har et museum som er designet for 30 000 besøkende, men som tar imot 500 000 besøkende i året. Det utsetter museet og gjenstandene for et stort press. Det er fare for at skipene kollapser mens vi venter på bevilgning, sier Mo.

Siden det ikke kommer penger i regjeringens budsjett for 2019, må UiO vurdere å stenge museet.

– Jeg kan ikke se bort fra at stenging av museet er et av tiltakene vi må vurdere, men det har vi ikke diskutert ennå, sier Mo.

– Å stenge museet kan gjøre oss i bedre stand til å kontrollere inneklimaet, så det er noe vi må vurdere, sier Håkon Glørstad. Foto: Erik Norrud

Museumsdirektøren bekrefter at det kan være en midlertidig løsning.

– Vi må vurdere alle tiltak. Å stenge museet kan gjøre oss i bedre stand til å kontrollere inneklimaet, så det er noe vi må vurdere, sier Håkon Glørstad.

– Men å stenge museet er ikke en løsning som redder verdensarven. Selv uten publikum er ikke inneklimaet i museet godt nok. Så langt har vi funnet det forsvarlig å holdet museet oppe, men hvis forfallet utvikler seg og vi ikke får en konkret tiltaksplan, er det et av virkemidlene vi må vurdere, sier han.

Ap: Regjeringen må vurdere saken på nytt

Det får stortingspolitiker for Arbeiderpartiet Nina Sandberg til å reagere.

– Jeg deler museets bekymring, sier Nina Sandberg i Arbeiderpartiet. Foto: Aksel Kjær Vidnes

– Det er sterkt uheldig. Vikingskipene er verdensarv og har nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, så jeg forstår at museet er bekymret. Dette er noe regjeringen bør se på på nytt, sier Sandberg, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

Statsråd for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet Iselin Nybø sier til Forskerforum at prosjekteringen av nytt museum ble klart først i høst og at regjeringen vil komme tilbake til saken.

– Jeg forstår at museet kunne tenke seg en startbevilgning på byggeprosjektet i år. Det kom altså ikke, men dette er et museumsbygg som skal inneholde noen av våre viktigste, historiske kulturskatter, så dette er noe regjeringen vil komme tilbake til i senere budsjetter, sier Nybø.

– Hvis vikingskipene står i umiddelbar fare, vil regjeringen kunne komme med strakstiltak?

– Det er derfor vi allerede har brukt en del penger både på sikring og på forskning, og det er derfor vi fortsetter forskningsprosjektet Saving Oseberg i 2019. Men det må på plass et nytt bygg for å oppnå sikring, bevaring og god framvisning av samlingen, men det kommer vi tilbake til, sier Nybø.

Frykter plutselig kollaps

Statsråden viser til forskningsprosjektet Saving Oseberg, som har jobbet for å finne måter å bevare gjenstandene som ble funnet i Oseberg-skipet, men altså ikke selve skipene.

– Men vi sitter nå med en plan for hvordan vi kan redde vikingskipene, men vi har ikke midlene eller handlekraften til å gjøre det. Vi har finansiering til ordinær drift, men dette krever en ekstraordinær innsats, sier museumsdirektør Glørstad.

Senest i sommer opplevde museet at skipene viste tegn på farlige endringer. Museet måtte foreta en akutt oppstøtting av baugen på Gokstadskipet, og Osebergskipet har fått en vridning som førte til at en av naglene i skipet løsnet. Årsakene knytter museet til inneklimaet. Samtidig som museet beskriver situasjonen som alvorlig og prekær, har museet problemer med å anslå hvor lang tid man har på å redde vikingskipene.

– Disse konstruksjonene fungerer på samme måte som jordskorpen ved et jordskjelv: det bygger seg opp et trykk over tid, og så kommer skjelvet helt plutselig. Det er den situasjonen vi er redde for. Vi ser at det bygger seg opp spenninger, men når de utløses vil det skje brått og uten forvarsel. Det er så skummelt å vente, for vi har ingen grunn til å tro vi vil få mange forvarsler før uopprettelig skade skjer, sier Glørstad.